Tiếng Nhật 24/7

Một trang web học tiếng Nhật online, một kênh cung cấp các thông tin thú vị về đất nước, con người, văn hóa Nhật Bản.
Bạn có thể học bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào và lưu trữ, chia sẻ nhưng kiến thức bạn có được.

Information

Danh ngôn

変革せよ。変革を迫られる前に。(ジャック・ウェルチ) | Hãy thay đổi trước khi bạn bắt buộc phải làm điều đó. – Jack Welch