Information

Danh ngôn

失敗は成功のもと。 | Thất bại là mẹ của thành công.