Hướng dẫn sử dụng

Bạn click vào Đăng ký trên thanh menu.

Điền đầy đủ thông tin cần thiết vào form. Chú ý password phải nhiều hơn 6 ký tự.

Click nút Đăng ký.

Truy cập vào email của bạn, click vào link để kích hoạt tài khoản của bạn.

Từ giờ bạn có thể đăng nhập để sử dụng hệ thống của chúng tôi.

Bạn click vào Đăng nhập trên thanh menu hoặc sử dụng đăng nhập nhanh trên sidebar.

Điền thông tin email và password vào form.

Click vào Đăng nhập.

Bạn click vào Trắc nghiệm trên thanh menu hoặc lựa chọn trình độ muốn làm trắc nghiệm.

Chọn nội dung cần làm trắc nghiệm.

Trả lời câu hỏi rồi click Hoàn thành. Điểm sẽ được cập nhật. Nếu bạn chưa login thì vui lòng login trước khi thực hiện làm trắc nghiệm.

Vì các bài trắc nghiệm được chọn random nên muốn làm bài khác bạn hãy quay trở lại nội dung cần làm trắc nghiệm và chọn lại.

Information

Danh ngôn

勝って兜の緒を締めよ。 | Thắng không kiêu, bại không nản.