Cách nói lịch sự của「とりあえず」?

Dec 14, 2018
0
1

Có lẽ có rất nhiều người sử dụng「とりあえず」trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên,「とりあえず」không phải là kính ngữ, do đó không nên sử dụng trong ngữ cảnh business. Vì vây, lần này chúng tôi sẽ giới thiệu cách nói kính ngữ khác của「とりあえず」.

 

とりあえず không phải là kính ngữ

 

Nếu tra「とりあえず」trong từ điển thì có nghĩa là【trong thời gian hiện tại, trước tiên, trong một thời gian (さしあたって、まず、一応)】, ngoài ra còn có ý nghĩa là【vì tình hình không thể đáp ứng đầy đủ】.  Vì thế, người sử dụng「とりあえず」sẽ bị ấn tượng là bản thân không xem trọng và cách nói「とりあえず」khó nhận được cảm giác tôn trọng, tôn kính.


「とりあえず」không thể nói là kính ngữ thích hợp trong busines nhưng trong trường hợp muốn nói gồm cả cảm giác tôn trọng, kính trọng thì làm thế nào để đối phương mà không thất lễ.

 

Thay thế「とりあえず」bằng「まず」

 

Đối với những người trên như khách hàng và cấp trên, khi muốn nói「とりあえず」với ý nghĩa là【さしあたって、まず、一応】 thì hãy sử dụng cách nói là 「ひとまず」và「まず」.  Bằng cách đó, có thể tránh được cảm giác khó chịu và chẳng phải bạn sẽ để lại ấn tượng bạn là「người đối xử tôn trọng」và「người thận trọng trong ăn nói」hay sao.

Một ví dụ cụ thể:
「この件に関しまして、まずはお見積りを送らせていただきます。」

Tạm dịch: Về vấn đề này, trước tiên tôi sẽ gửi báo giá.


「今後につきましては、ひとまず持ち帰って相談のうえ、お返事させていただきます。」

Tạm dịch: Về tương lai, trước tiên tôi sẽ mang về nhà, dựa trên thảo luận, tôi sẽ trả lời sau.
Vì「この件につきましては、とりあえずお見積りを送らせていただきます。」và「今後につきまして、とりあえず持ち帰って相談のうえ、お返事させていただきます。」được nói như vậy nên ấn tượng cũng khác.

 

「さしあたって」「一応」「取り急ぎ」cũng giống như「とりあえず」NG

 

「さしあたって、一応」mà bao gồm trong ý nghĩa của「とりあえず」, dù rất gấp nhưng cũng tránh dùng ở nơi business hoặc với cấp trên. Chỉ cần một vài sự khác biệt cũng có thể làm đánh giá của bạn tăng lên hoặc giảm xuống.

Ở dưới tôi sẽ giới thiệu một vài ví dụ

例1:)「さしあたってお話しします。」→「今のところわかっている範囲でお話しします。」

例2:)「取り急ぎ」→「手短ですが、お許しください。」

例3:)「一応」→「おおよそですがご説明させていただきます。」


Cũng có người sử dụng「とりあえず」theo thói quen nhưng vì việc đó sẽ gây ra ấn tượng không tốt nên sau bài học này, các bạn đã biết đến những cách thể hiện thay thế đó thì hãy sử dụng đúng nhé.


Nguồn: https://gakumado.mynavi.jp/freshers/articles/53578

Bình luận

Bình luận ít nhất từ 5 đến 500 ký tự. Số ký tự còn lại: ký tự

Information

Danh ngôn

孵らないうちから雛を数えるな。 | Đừng có đếm gà khi trứng còn chưa nở.