Information

Danh ngôn

井の中の蛙 。 | Ếch ngồi đáy giếng.