Information

Danh ngôn

猿も木から落ちる。 | Một người dù tài giỏi cỡ nào cũng có lúc sa cơ lỡ vận.