Information

Danh ngôn

大きな野望は偉大な人を育てる。 | Hi vọng lớn làm nên người vĩ đại.