Đăng ký(6 characters minimum)

Đăng nhập
Bạn không nhận được hướng dẫn xác nhận?
Information

Danh ngôn

単純な事実に、ただただ圧倒される。 | Những sự thật giản đơn thường gây kinh ngạc.