Information

Danh ngôn

思い立ったが吉日。 | Việc hôm nay chớ để ngày mai.