Information

Danh ngôn

良薬は口に苦。 | Thuốc đắng dã tật.