Viết thư thông báo nghỉ cuối năm - 年末年始休みお知らせ

Dec 12, 2018
0
1

Cứ mỗi dịp năm mới, chúng ta đều cần phải viết thư cho khách...

Thư– phân biệt trường hợp sử dụng

Apr 25, 2018
0
0

Ở Nhật, có rất nhiều hình thức giống như thư, bưu thiếp,... của...

Thư thông báo tốt nghiệp

Apr 25, 2018
0
1

Tốt nghiệp là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi con...

Thư thăm bệnh

Apr 25, 2018
0
0

Thật sự là không may mắn bạn của bạn bị bệnh hoặc nhập viện. Bạn...

Thư thăm bệnh

Apr 25, 2018
0
0

Thật sự là không may mắn bạn của bạn bị bệnh hoặc nhập viện. Bạn...

Thư thăm bệnh - dành cho bạn thân

Apr 25, 2018
0
0

Thật sự là không may mắn bạn của bạn bị bệnh hoặc nhập viện. Bạn...

Thông báo địa chỉ mới cho đối tác

Apr 25, 2018
0
0

Việc thay đổi địa chỉ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình của bạn...

Thông báo địa chỉ mới cho bạn

Apr 25, 2018
0
0

Bạn mới chuyển nhà, chuyển trọ,.. sang địa chỉ mới. Và bạn muốn...

Cảm ơn quà tặng đặc biệt

Apr 15, 2018
0
1

Bạn được một người bạn gửi tặng một món quà đặc biệt. Ví dụ như:...

Các bước để viết một bức thư cơ bản

Apr 15, 2018
0
1

Mỗi bức thư mang một màu sắc riêng, không bức thư nào giống bức...

Information

Danh ngôn

禍を転じて福となす。 | Qua cơn bi cực đến hồi thái lai.