Từ vựng N2: Đa dạng từ vựng (いろいろな言葉)

Jun 24, 2018
0
0

Trong bài cuối cùng của cuốn スピードマスタN2. Tiếng Nhật 247 muốn cùng các bạn ôn tập lại hàng loạt...

Từ vựng N2: Từ vựng ngắn (短い言葉) -2

Jun 23, 2018
0
0

Trong bài hôm nay, Tiếng Nhật 247 giới thiệu đến các bạn phần sau chủ đề “Từ vựng ngắn” trong...

Từ vựng N2: Từ vựng ngắn (短い言葉) -1

Jun 23, 2018
0
0

Trong bài hôm nay, Tiếng Nhật 247 giới thiệu đến các bạn chủ đề “Từ vựng ngắn” trong cuốn...

Từ vựng N2: Từ liên kết (つなぐ言葉) -2

Jun 23, 2018
0
0

Trong bài hôm nay, Tiếng Nhật 247 giới thiệu đến các bạn phần sau chủ đề “Từ liên kết” trong...

Từ vựng N2: Từ liên kết (つなぐ言葉) -1

Jun 23, 2018
0
0

Trong bài hôm nay, Tiếng Nhật 247 giới thiệu đến các bạn một chủ đề rất quan trọng trong cuốn...

Từ vựng N2: Từ tượng thanh, từ tượng hình...

Jun 23, 2018
0
0

Trong bài học hôm nay, Tiếng Nhật 247 giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của chủ đề “Từ...

Từ vựng N2: Từ tượng thanh, từ tượng hình...

Jun 23, 2018
0
0

Trong bài học hôm nay, Tiếng Nhật 247 cùng các bạn ôn tập “Từ tượng thanh, từ tượng hình”...

Từ vựng N2: Thành ngữ (慣用句) -2

Jun 23, 2018
0
0

Trong bài học hôm nay, Tiếng Nhật 247 xin giới thiệu đến các bạn phần chủ đề “Thành ngữ” trong...

Từ vựng N2: Thành ngữ (慣用句) -1

Jun 23, 2018
0
0

Trong bài học hôm nay, Tiếng Nhật 247 xin giới thiệu đến các bạn chủ đề “Thành ngữ” trong cuốn...

Từ vựng N2: Những từ Katakana (カタカナの言葉) -3

May 25, 2018
0
0

Trong bài hôm nay, Tiếng Nhật 247 xin giới thiệu đến các bạn phần cuối chủ đề từ vựng “Những...

Information

Danh ngôn

何事も成功するまでは不可能に思えるものである。(ネルソン・マンデラ) | Mọi thứ đều có vẻ là không tưởng cho đến khi nó được hoàn thành. – Nelson Mandela